Personal coaching

 

Persoonlijke coaching

Een persoonlijke coaching - personal coaching - individuele coaching - persoonlijke begeleiding is een heel individuele begeleiding. U als klant (coachee) staat volledig centraal. Het is een proces, waarin u zich bewust wordt van uw ongekende capaciteiten en van uw beperkende overtuigingen. Deze worden omgebouwd tot positieve tools en afgestemd op de doelen die u stelt.
Uw individuele coach begeleidt u volledig op deze weg.

Persoonlijke coaching is uitermate geschikt om op korte termijn een zo groot mogelijk resultaat te bereiken:
° Inzicht in persoonlijke troeven

Iedereen wordt geboren met het maximum aan capaciteiten om de doelen te realiseren die hij wil realiseren. We gebruiken maar 10% van onze capaciteiten, net omdat we ons helemaal niet bewust zijn van onze troeven!
° Inzicht in persoonlijke blokkades
Blokkades zijn gedachten, gevoelens of gedragingen die ons belemmeren optimaal te functioneren. Hierdoor zitten we vast in een aantal vastgeroeste patronen. Door bewustwording van deze blokkades kunnen we ze omvormen tot krachtbronnen, tot positieve tools.
° Formuleren van nieuwe persoonlijke doelen

Uw persoonlijke coach helpt u om heel precies uw doelen te formuleren. Hoe gedetailleerder u uw nieuwe doelen verwoordt, hoe beter en sneller uw doelen realiteit worden.

 

Welke voordelen biedt personal coaching?

1. Maximaal resultaat op korte termijn

Persoonlijke coaching verwezenlijkt een versnelling van het persoonlijk groeiproces. Als ervaren coach weet Jo Dumon zeer goed op welk moment aan welk doel moet gewerkt worden. Tijd en inhoud worden evenwichtig op elkaar afgestemd.

2. Individueel maatwerk.
3. Optimale prijs/kwaliteitsverhouding.
Wat kost u een burn-out ? Wat kost u een gedemotiveerd team ? Wat is het prijskaartje van motivatieverlies ?
4. Personal coaching versterkt persoonlijke ontwikkeling.
Je leert bewuster leven, intenser genieten en doelgericht uw leven in eigen handen nemen.

Interesse?

Wilt u meer weten over persoonlijke coaching? Of opteert u voor een strategie sessie, een individuele begeleiding... Contacteer ons:

* via het secretariaat: + 32 (0)50 84 06 83
* of mail naar dirk@inbalance.be