Visie en missie

 

Uw zelfbeeld, uw overtuigingen over uzelf en uw omgeving vormen het vertrekpunt van onze persoonlijke begeleiding. Het detecteren van uw vaste patronen, het ombuigen van uw beperkingen tot troeven en het wijzigen van overtuigingen vormen hierbij de rode draad.
Hierdoor brengen we mensen bij hun authentiek leiderschap. Wij doorgronden drijfveren, capaciteiten, motieven en coachen op zoek naar een missie zowel op individueel als op organisatieniveau.

Daarbij heeft In Balance een eigen specifiek aanpak ontwikkeld: 'Total Mental Speech Coaching'. Een combinatie van mentale training gericht op zelfcoaching in combinatie met technieken om uw communicatie en technisch spreken te verbeteren. De TMSC zal ervoor zorgen dat u communiceert vanuit evenwicht waardoor uw boodschappen effectief veranderingen zullen teweeg brengen.

 

Onze Aanpak:

Sleutelwoorden hierbij zijn:

1. Patroon doorbrekend

Disfunctionerend gedrag is vaak een patroon dat herkenbaar is op vele domeinen. Wij detecteren snel de sleutel die uw patroon zal veranderen.

2. Holistisch

Uw gehele persoon wordt betrokken in het proces. Wie u bent, wat u denkt, wat zijn uw waarden en overtuigingen en hoe uiten die zich in uw communicatie

3. Liefdevol, confronterend en respectvol

Wij geven op een respectvolle en open manier feedback.

4. Resultaat gericht

Wij werken met een concreet doel dat onmiddellijk in de praktijk kan getoetst worden.

5. Eigenheid staat centraal

We vertrekken van uw eigen capaciteiten en troeven en laten deze zichtbaar en sterker worden. Beperkingen buigen we om tot troeven.

 

Onze VISIE

1. Leiderschap en communicatie gaan hand in hand
   De manier waarop u communiceert is de spiegel van uw persoonlijk leiderschap

 

2. Een betere balans door bewustzijn
   Mensen die bewustzijn van de effecten van hun gedrag en communicatie kunnen die bewust sturen en zullen zo een beter evenwicht in hun functioneren en communicatie ervaren.


3. Lichaam en geest zijn één

Als mensen in verbinding zijn met hun hoofd, hart en lichaam komen ze dichter bij hun kern, waarden en overtuigingen.

 

 

Mission statement

Groeien in persoonlijk leiderschap door efficiënte communicatie.
Vanuit bewustwording en evenwicht laat In Balance mensen groeien in hun persoonlijk leiderschap door middel van effectieve communicatie.