Pesterijen

 


Ik wil graag reageren op de recente pers-en mediaberichten over pesterijen op het werk


Als mental coach begeleid en coach ik mensen die gepest worden op het werk. Mijn ervaring is dat er niet enkel aandacht mag zijn voor de pesters maar dat vooral de gepeste moet aangepakt worden. Mensen die gepest worden, hebben een specifiek non-verbale gedrag dat vaak aanleiding geeft om gepest te worden. Het zijn vaak mensen met een laag zelfwaardegevoel en met weinig zelfvertrouwen. Hun zelfbeeld is vaak negatief vanuit vroegere ervaringen van faalangst of sociaal disfunctioneren. Ze durven hierdoor niet opkomen voor zichzelf of vinden niet de juiste weg om op een ecologische manier zichzelf te laten zien. Daarnaast willen ze zo graag bij de groep behoren en doen er alles aan om graag gezien te worden. Dit uit zich vaak in een sterk onderdanige houding. Zo worden ze de prooi voor de pester!
Het is het algemeen gegeven dat mensen zich niet goed voelen met iemand die zich aanpast aan de groep en geen eigenheid heeft. Mensen trekken zich op aan collega's met een sterke persoonlijkheid en aan mensen die een eigenheid uitstralen. Als je van alles doet om erbij te horen ten koste van je zelfwaardegevoel, word je hier vaak op afgestraft.
De persoon die pest heeft net als de gepeste een beperkend zelfwaardegevoel, hij is op zoek naar bevestiging van zijn eigen waarde. De pester neemt net een tegenovergesteld gedrag aan dan de gepeste. Het minderwaardigheidsgevoel wordt gedecompenseerd met een extreem extrovert ongecontroleerd gedrag. Eenmaal hij merkt dat hij iemand kan kwetsen, geeft dit een bevestiging van "ik kan het" of "ik ben sterk" weliswaar op een on-ecologische manier, waar hij op dat moment niet bij stil staat. Het empatisch vermogen ontbreekt hier volledig en het "kick"gevoel voor zichzelf domineert. De pester wil "tonen" dat hij sterk is door een extreme machtspositie aan te nemen. Hij vindt hiervoor vrij snel een andere zwakke partij zijnde degene die gepest wordt.

Op basis van ervaring durf ik te zeggen dat de werkgevers en vakbonden meestal niet op de hoogte zijn van de psychologie van pestgedrag. Er gewoon weg tegen in gaan via gedragsmethodieken heeft geen enkel effect. Zorg als werkgever ervoor dat je medewerkers genoeg bevestiging krijgen en jobtevredenheid ervaren en je zal veel problemen kunnen voorkomen. Merk je dat dit onvoldoende is dan raad ik aan om je werknemers een degelijke assertiviteitstraining te laten volgen waar aandacht is voor de ontwikkeling van zelfvertrouwen en sociale vaardigheden.

Jo Dumon