Referenties - Getuigenissen

 

Beste Jo,
Ik weet niet of je mij nog kunt herinneren, maar mijn naam is Hiske K. en ik heb vorig jaar een aantal sessies bij jou doorlopen ivm mijn spreekangst. Nu, vandaag was de presentatie van mijn bachelorpaper en dankzij jou oefeningen en begeleiding ging deze helemaal goed! Ik wil je dan ook bij deze heel erg bedanken voor je deskundigheid op dit gebied. Mijn spreekangst is nu meer onder controle en beheerst niet meer mijn keuzes qua opleiding.
Nogmaals, heel erg bedankt
. (Hiske)


Alle onderwerpen van de dictiecursus waren zeer zinvol en maakten deel uit van het bewustwordingsproces.
(Bush)

 

De dictielessen waren een interessante en leerrijke cursus met voldoende aandacht voor motivatie en groepservaringen. Je voelt je vorderen en de vriendschap met je "medeleerlingen" groeien. Uiteindelijk merk je dat je jezelf steeds kan verbeteren op alle vlakken van je leven... zelfs in de kunst die je al jaren verondersteld wordt te beheersen. Op een vlotte, leuke en professionele manier goed leren communiceren. Een goede trainer zoals Jo bewijst dat het kan. Dank je! (Leslie)

 

Maandagavond heb ik aan je gedacht, mijn speech was perfect, iedereen was muisstil en was aandachtig aan het luisteren, de reacties waren uitbundig. Wat ben ik gelukkig dat ik jou heb leren kennen! Tot later (Myriam)