Dictie

 

Uw dialectische klanken hinderen u in uw job.

U bent West-Vlaming en spreekt West-Vlaams in Antwerpen.

Hoe komt het over als u in Brugge een voordracht houdt met een Leuvens accent?

Hoe komt u over als u in Limburg een meeting leidt met een Oost-Vlaams tongval?

U eet het einde van uw zinnen en woorden op.

Uw stem klinkt niet goed.


Uw gesprekspartners haken hier vaak onbewust op af. Het onderbewustzijn van de toehoorder zal de signalen van de spreker opslaan en zonder dat iemand het beseft wordt u niet echt gehoord, loopt de meeting fout af, heeft u geen volgende afspraak...
Uw slordige of dialectische klanken worden bij In Balance gedetecteerd en geremedieerd
. Op korte termijn zal u plezier ondervinden in het spreken en wordt u graag gehoord.

 

 

 

 

 

U wilt uw boodschap effectief en daadkrachtig overbrengen!

 

 

ditie workshop

Leer nu:

Uw uitspraak en klanken optimaliseren
Uw dialectische klanken wegwerken
Uw spreekpatroon aanpassen aan de omstandigheden

Een uitspraak ontwikkelen die in harmonie is met uw persoon
Spreken met de gepaste intonatie

Spreken met passie, pit en perfomance.

 

Kies nu uw coachingstraject voor de opleiding DICTIE bij In Balance.